Nyt samarbejdet

Grejs kulturcenter er glade for at indlede samarbejde med BoligOne, som netop er flyttet til byen, hvor de fokuserer på salg af ejendomme og lejligheder i lokalområdet.

Samarbejdet indebærer, at BoligOne sponsorerer 3.000 kr. for hver bolig der, igennem BoligOne, bliver sat til salg i Grejs, til udvikling af Grejs Kulturcenter.

Vi takker for samarbejdet.

www.boligone.dk/vejle

Ordinær Generalforsamling 31. maj kl. 19.00

Lokation: Ude eller inde. Vejret og Covid-19 bestemmer dette.

Der serveres en forfriskning under og efter arrangementet.
Revisorer og bestyrelsesmedlemmer på valg modtager alle genvalg.

Dagsorden...

Præsentation af Projekt Bjerget - udeområdet omkring Kulturcenteret. Kom og se, det bliver FEDT!

Generalforsamling:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Valg af 2 stemmetællere.
 • Afholdelse af beretning.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budgetforslag, herunder fastlæggelse af det kommende
  års kontingent.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen. Christina, Henrik og Finn er på valg – modtager alle gerne genvalg.
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for ét år ad gangen).
 • Valg af én revisor og én revisorsuppleant, (valg gælder for ét år ad gangen). Pia og Poul genopstiller, begge
  modtager gerne genvalg.
 • Eventuelt.
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for Grejs Kulturcenter i hænde
  senest 2 uger før generalforsamlingen. Stemmeberettigede ved generalforsamlingen kan stille forslag.

Vel mødt!

Sport & Fritid

Om det er idrætsforeninger, motionister, sportsudøvere eller private sportsarrangementer – byder vi alle varmt velkommen.

Møde & Konference

I huset her er der rammer, så mennesker kan møde mennesker samt rum til holde møder og konferencer i gode omgivelser.

Leje af lokaler

Der skal være plads til leg og sportslig udfoldelse selv til festlige arrangementer. Den hyggelige stemning gør os til et populært valg.

Kultur & Events

Vi ønsker, at skabe gode betingelser for relationer og fællesskab.Uanset om det er til sports-, erhvervs- eller kulturelle arrangementer.

Fysioterapi og massage

Vi tilbyder både fysioterapi og massage.
Vi har aftale med de fleste sundhedsforsikringer