Skip to main content

Grillhytten

Grillhytten ejes og drives af Grejs Kulturcenter. Den er til fri afbenyttelse forudsat, den ikke er reserveret.

Brug af hytten.

 • Personer over 18 år kan reservere hytten til private arrangementer. På www.kulturcenteret.dk, (klik Grillhytten) kan man reservere hytten ved at opgive navn, telefonnummer og e-mail adresse.
 • Den person, som har reserveret hytten, skal være til stede i reservationsperioden og er ansvarlig for, at ordensreglerne overholdes. Ordensreglerne kan ses på www.kulturcenteret.dk og er ophængt ved hytten.
 • Der er 4 grillpladser til rådighed, og hvis man ikke bruger dem alle og hele hytten, bør man give plads til andre gæster. Ved reservation bør man derfor oplyse, om der er plads til andre gæster. Der er siddepladser til ca. 60 personer.
 • Hytten og området skal afleveres i ryddelig og rengjort stand. I modsat fald vil den eller de, som har brugt hytten blive draget til ansvar og skal betale for rengøring og evt. skader. Dette gælder for alle brugere af hytten.
 • Grillhytten er opført af frivillige borgere i Grejs, og er derfor hovedsageligt beregnet som et fristed for lokale borgere
 • Friskolen og andre, som regelmæssigt bruger hytten til undervisning m.m., bedes reservere disse timer frem i tiden.

Det er Gratis at benytte hytten, udgifter til driften (renovation og vedligehold) påligger Kulturcenteret. Derfor vil vi gerne modtage bidrag fra glade brugere på MobilePay 85817

Ordensregler for grillhytten.

 • Al færdsel og ophold på området er på eget ansvar.
 • Der er plads til, at 4 personer kan grille samtidig, og man bedes tage hensyn til andre brugere.
 • Der må kun anvendes kul i grillen. Af hensyn til brandsikkerheden må der under ingen omstændigheder anvendes træ.
 • Træ må kun anvendes i de 2 udendørs bålpladser, og der skal udvises ekstra forsigtighed i tørre perioder, ligesom man skal
  undlade at tænde store bål.
 • Der må ikke være åben ild udenfor grillen og de 2 bålpladser.
 • Man skal selv medbringe brænde. Rester af brænde må ikke efterlades.
 • Kost og skovl forefindes i det tilstødende skur på bagsiden af hytten.
 • Grillen, hytten og pladsen efterlades opryddet og i rengjort stand. Affald tages med eller lægges i affaldscontaineren. Der må ikke
  komme gløder eller lignede i containeren.
 • Overskydende kul og aske, gløder samt cigaretskod skal i askespanden.
 • Ingen ophold på pladsen om natten, og der må ikke overnattes i hytten.
 • Støjende adfærd og højt musik er ikke tilladt efter klokken 24.00. Vis hensyn til naboerne og andre gæster.
 • Ved uheld eller brand ringes 112.

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning.

Hjælp os med at passe godt på hytten, tak.