Skip to main content

Betingelser

Lejer skal være fyldt minimum 21 år på lejedatoen.
Lejer er erstatningspligtig for alt ødelagt inventar og servicedele.

Slutrengøring inkluderer gulvvask og rengøring af toiletter. Lejer skal selv aflevere det lejede i samme stand, som det blev modtaget. Borde og stole skal sættes på plads, og gulvene skal fejes i alle rum, der er benyttet. I køkkenet skal tingene vaskes op og sættes på plads. Ovn og komfur og opvaskemaskine skal rengøres efter brug, og alle borde i festlokalerne og køkken skal tørres af. Utilstrækkelig rengøring modregnes i depositum med  400 kr. per påbegyndt time. Hvis det betalte depositum ikke slår til, vil restbeløbet blive faktureret.

Rengøring lejers ansvar:  Lejer skal aflevere alle lejede lokaler, herunder toiletter, i samme stand, som de blev modtaget. Borde og stole skal sættes på plads, og gulvene skal fejes i alle rum, der er benyttet. I køkkenet skal tingene vaskes op og sættes på plads, herunder tømning og rengøring af opvaskemaskine, ovn og komfur skal rengøres efter brug, og alle borde i festlokalerne og køkken skal tørres af. Utilstrækkelig rengøring modregnes i depositum med  400 kr. per påbegyndt time. Hvis det betalte depositum ikke slår til, vil restbeløbet blive faktureret.

Nøgle udleveres på udlejningsdagen kl. 09.00 eller efter aftale.

Depositum betales ved reservation af lokaler og indbetales senest 10 hverdage efter kontraktens indgåelse til konto 9560 - 4200007684  i Vestjysk Bank med reference til kontraktnummer. Det indbetalte depositum returneres senest 10 hverdage efter udlejning, hvis de benyttede lokaler afleveres i samme stand, som de blev modtaget.

Lejen indbetales 30 dage før lejedato. Afbestilling kan ske senest 60 dage før lejedato uden beregning - indenfor 59 dage refunderes depositum ikke.

Generelt:
Af hensyn til naboer beder vi jer overholde følgende forholdsregler:

  • Under hele lejemålet, må vestvendte døre og porte ikke åbnes af hensyn til støj.
  • Ingen høj musik udendørs og ingen brug af Soundbokse.
  • Ingen musik udendørs efter kl. 24, og døre og vinduer skal være lukket.

Brug af lokalerne ud over almindelig brug for selskabslokaler, herunder overnatning, er ikke tilladt.

Vi glæder os til at stille lokaler til jeres rådighed, og håber I får et godt arrangement.