Prisblad Grejs Kulturcenter gældende fra 1. oktober 2019

Udleje af hallen inkl. brug af omklædningsrum
Foreninger* 0 kr.
Øvrige brugere / private 200 kr. pr. time
Børnefødselsdage og lignende ** 500 kr.
Kommercielle aktiviteter Efter konkret aftale
Brug af hallen ved leje af salene til heldagsarrangement*** 750 kr. i alt inkl. rengøring.
Udleje af salene Nord og Vest****
  Sal Nord Sal Vest Begge sale
Foreninger* 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Private arrangementer: 1 dag fra kl. 09.00 – 07.00 med køkken 2.000 kr. 2.000 kr. 3.000 kr.
Private arrangementer: 2 dage fra kl. 09.00 – 07.00 med køkken 3.000 kr. 3.000 kr. 4.500 kr.
Private arrangementer: 3 dage fra kl. 09.00 – 07.00 med køkken 3.750 kr. 3.750 kr. 5.250 kr.
Øvrige brugere / private arrangementer pr. time 150 kr. 150 kr. 250 kr.
Kommercielle aktiviteter Efter konkret aftale

*1) Godkendt folkeoplysende foreninger hjemhørende i Vejle Kommune, 2) Foreninger registeret som medlem af Grejs Kulturcenter. Faste brugere af hallen har førsteprioritet. Sæsonfordeling for brug af hallen sker ved et årligt fordelingsmøde med ansøgning gennem Conventus.

** Betaling for benyttelse i tidsrummet 9 – 12 eller 13 – 16. Pris inkluderer brug af klublokalet.

*** Tidsrum for benyttelse skal angives ved booking.

**** Vedr. rengøring henvises til vilkårene for rengøring i kontrakt. Salene udlejes som udgangspunkt ikke samtidig til forskellige arrangementer.

Øvrige lokaler udlejes efter aftale.